Pszczoły - pasieka

ApiFarma™ i ApiBioFarma™ – Mieszanki Paszowe Uzupełniające dla pszczół o probiotycznych właściwościach.

Probiotyki są specyficznymi żywymi szczepami pożytecznych mikroorganizmów, które podawane człowiekowi lub zwierzętom wywierają na ich organizmy korzystny wpływ.
Zapewniają one równowagę wśród mikroorganizmów zasiedlających dany organizm. Wśród probiotyków przeważającą grupę stanowią bakterie kwasu mlekowego. Ważną cechą bakterii kwasu mlekowego jest zdolność do wytwarzania szeregu enzymów poprawiających strawność pokarmu. Ponadto w układzie pokarmowym wykazują istotną cechę: rozkładają niepożądane składniki pożywienia. Dzięki temu pszczoła jest w stanie przetrwać niskie stężenia toksycznych substancji pobieranych wraz z pokarmem ze skażonego środowiska.
Do najważniejszych zadań bakterii kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym należy zaliczyć fermentację pierzgi.
Pierzga stanowi białkowy pokarm pszczół, powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół (szczepionka pożytecznej mikroflory). Pszczoły umieszczają tak przygotowany pyłek w komórkach plastra ubijając go głową. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych przestrzeni (nadmiar tlenu mógłby zakłócać proces fermentacji). Enzymy trawienne bakterii kwasu mlekowego rozkładają osłonkę pyłku, uwalniając tym samym białko. Tylko dzięki temu pszczoła może wykorzystać ten najważniejszy składnik budulcowy zawarty w pyłku. Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na polepszenie walorów smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie kwasu mlekowego produkują związki zapachowo-smakowe. Dzięki wytwarzaniu przez bakterie kwasów organicznych, pH pierzgi obniża się do ok. 4, co wpływa na trwałość pokarmu pszczelego.

 
ApiFarma™:

SUBSTANCJE WYJŚCIOWE: SCD ProBio Original®, bakterie kwasu mlekowego i fototroficzne, grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana woda.

DZIAŁANIE ApiFarma™:
- Poprawa kondycji rodzin osłabionych;
- Wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
- Poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
- Ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej;
- Poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu;
- Ograniczenie zatruć pokarmowych;
- Zwiększenie trwałości syropu w trakcie zimowli.

ApiFarma™ to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i w jego otoczeniu.
Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.


Higienizacja ula i ramek
Wykonać oprysk wnętrza ula roztworem ApiFarma™ z wodą w proporcji 100-250 ml/5 litrów wody bez chloru (na około 20 rodzin).
Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami.
Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego.
Jeżeli pszczoły chorują opryskiwać również zewnętrzne powierzchnie ula i jego otoczenie.

Dodatek do wody do pojenia
1 litr ApiFarma™/100 litrów wody. 1 litr ApiFarma™ wystarcza na około 20 rodzin (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich).

Dodatek do syropu
Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 ml ApiFarma™ na rodzinę (1 litr ApiFarma™ na około 10 rodzin). W sezonie letnim: 50 ml na rodzinę (1 litr ApiFarma™ na około 20 rodzin).

Biodezynfekcja
0,5 litra ApiFarma™/3 litry wody (na około 10 uli) spryskać wnętrze ula po usunięciu zanieczyszczeń, opryskiwać ramki i miejsca, na których pojawiły się oznaki pleśni, pryskać porażony czerw, dezynfekować narzędzia do pracy
w pasiece, spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów.ApiBioFarma™:

SUBSTANCJE WYJŚCIOWE: SCD ProBio Food™- bakterie kwasu mlekowego, grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana woda, kompozycja 9 ziół, min. melisa, szałwia, rozmaryn.

DZIAŁANIE ApiBioFarma™:
- Poprawa kondycji rodzin osłabionych;
- Wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
- Poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
- Ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej;
- Poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu;
- Ograniczenie zatruć pokarmowych;
- Poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.

ApiBioFarma™ to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i w jego otoczeniu. Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.

Higienizacja ula i ramek
Wykonać oprysk wnętrza ula roztworem ApiBioFarma™ z wodą w proporcji 100 ml/5 litrów wody (na około 20 rodzin).
Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami.
Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego.

Dodatek do wody do pojenia
1 litr ApiBioFarma™/150 litrów wody (1 litr ApiBioFarma™ wystarcza na około 30 rodzin) (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich).

Dodatek do syropu
Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 ml ApiBioFarma™ na rodzinę
(1 litr ApiBioFarma™ na około 10 rodzin).
W sezonie letnim: 50 ml na rodzinę (1 litr ApiBioFarma™ na około 20 rodzin).

Biodezynfekcja
Na zimę i w okresie wiosennym: 50 ml/rodzinę (1 litr ApiBioFarma™ na około 30 rodzin).


Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w hodowli pszczół:
- Poprawa kondycji rodzin pszczelich;
- Zwiększenie odporności na choroby;
- Poprawa procesów trawienia;
- Poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.