Gołębie i ptactwo ozdobne

Zintegrowany system stosowania ProBio Emów™ w hodowli gołębi oraz ptactwa ozdobnego

 
Preparaty  Pro-Biotyk dla gołębi™, ProBio Ceramika, ProBio Puder, SCD Xtra Life®, Bokashi ProBiotics doskonale nadają się do poprawy kondycji i zdrowotności naszych zwierzęcych przyjaciół. W pełni naturalne i całkowicie bezpieczne, pomagają w utrzymaniu właściwego balansu pożytecznej mikroflory w organizmie
i środowisku.

Użycie ProBio Emów umożliwia:
– osuszanie i dezynfekcję pomieszczeń,
– usprawnienie funkcji przewodu pokarmowego,
– lepszą kondycję i dorastanie potomstwa,
– poprawę upierzenia,
– ograniczenie insektów.

Formy stosowania ProBio Emów:
–    spryskiwanie – higienizowanie pomieszczeń,
–    dodatek do kąpieli,
–    dodatek do picia
–    dodatek do karmy

Regularne stosowanie ProBio Emów™ daje pozytywne rezultaty zdrowotne, poprzez wpływ na osuszanie i higienizowanie pomieszczeń oraz na poprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Stosowanie do kąpieli poprawia upierzenie, ogranicza insekty i szkodniki.

1.    Higienizacja gołębników, karmników, wolier, legowisk, kuwet itp.
Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w gołębnikach należy rozpocząć od higienizacji wykonanej po uprzednim usunięciu odchodów. Opryskać miejsca przebywania gołębi 10% roztworem preparatu Pro-Biotyk dla gołębi™ (1 część preparatu na 9 części wody). Jeden litr roztworu użyć na ok. 15–20 m3 kubatury. W pierwszym tygodniu opryski wykonujemy co dwa dni, w drugim tygodniu co trzeci dzień, w następnych co 7–10 dni. Opryskujemy ściany, sufit, podłogę, gniazda, siodełka oraz gołębie upierzone, jak i nieopierzone (młode). Obornik, który usuwamy z gołębników, w których zastosowano ProBio Emy™ jest dobrze przefermentowany, bez pasożytów – kruchy oraz łatwy do wyniesienia. Spryskiwanie powierzchni ścian i podłóg pomieszczeń ułatwia utrzymanie suchych warunków, niezależnie od stosowanej metody utrzymywania czystości gołębników. Przy spryskiwaniu pomieszczeń w obecności ptaków nie trzeba stosować żadnych zabezpieczeń. Dodatkowym wsparciem w utrzymaniu higieny i komfortu stanowisk chowu jest ProBio Puder oraz Bokashi ProBiotics aplikowany jako zasypka w ilości 1 dkg/m². Może służyć również jako 10–20% dodatek granulatu toaletowego w kuwetach, co powoduje  ograniczanie emisji amoniaku.


2.    Dodatek do picia
Do picia dajemy 20 ml preparatu Pro-Biotyk dla gołębi™ na 10 litrów wody. Podawanie gołębiom preparatu do picia polepsza kondycję osobników dorosłych i odchowywanego potomstwa. Rodzice zdecydowanie chętniej karmią, a młode dorastają w bardzo dobrej kondycji. Nie ma potrzeby zmuszania ptaków do picia, w odróżnieniu od wielu innych środków, bo gołębie bardzo chętnie piją. Istotną poprawę jakości wody można uzyskać przez umieszczenie w filtrach ProBio Ceramiki.
Rewitalizowanie wody przy użyciu probiotyków pozwala na utrzymanie wysokiej jakości wody i eliminuje możliwe zagniwanie, glonowanie i nadmierny rozwój patogennej mikroflory. Używamy do tego celu ProBio Ceramikę i ProBiotyk dla gołębi™.


3.    Dodatek do kąpieli
Wodę przeznaczoną do kąpieli gołębi zaszczepiamy stosując 20 ml preparatu Pro-Biotyk dla gołębi™ na 10 litrów wody. Kąpiel z probiotykiem ogranicza, a w późniejszym okresie likwiduje pasożyty piór.


4.   Dodatek do karmy  
Dodajemy 3 – 5 ml Pro-Biotyku dla gołębi™/1 kg karmy. Wpływa korzystnie na poprawę trawienia i ogranicza skutki ewentualnych błędów w karmieniu. Ogranicza negatywny wpływ konserwantów.  


5.   Stosowanie SCD Xtra Life®
Ekstrakt SCD Xtra Life® jest sprawdzonym suplementem w poprawie kondycji ptactwa. Może być stosowany jako uniwersalny dodatek do karmyi do wody do picia (1–2 ml/ 1 dzień), jak również w specjalistycznej pielęgnacji i dozowaniu terapeutycznym w stanach wycieńczenia i odwodnienia.