Oczka wodne i stawy

„Pamiętaj, rozprawiając o wodzie, przytoczyć wpierw eksperyment, a potem wyjaśnić przyczynę. We wszystkich swych ruchach woda ma wielkie podobieństwo z powietrzem”.
                Leonardo da Vinci (przekład Leopold Staff)


Życie na ziemi jest uzależnione od wody, woda wspiera życie we wszystkich jego różnorodnych i nieskończonych postaciach. Od jednokomórkowych organizmów po istoty najwyżej uorganizowane – wszystkie stworzenia są zależne od wody. Bez wody życie na naszej planecie, przestałoby istnieć.

Tak więc oczko wodne czy staw w pobliżu siedliska domowego, to nie tylko atrakcja. Szukając jak najszerszego kontaktu z przyrodą coraz częściej zakładamy je w naszych ogrodach przydomowych. Ponieważ woda spełnia ważną funkcję życiową: tworzy związek między żywą substancją organiczną, a materią nieorganiczną, niestety radość z wód, oczek wodnych i stawów jest często zmącona w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Często woda staje się mętna, zdarza się też iż zaczyna brzydko pachnieć.

Nadmierny rozrost glonów, oraz mętnienie wody są świadectwem na to, że obecne w wodzie mikroorganizmy nie nadążają z przerobieniem nadmiernej ilości materii organicznej znajdującej się w wodzie. Ponadto w środowisku tym przeważają mikroorganizmy szkodliwe prowadzące niepełny rozkład – zagniwanie.

Stosując BioKlean soft™ możemy dosyć szybko zdominować środowisko pożytecznymi mikroorganizmami i przywrócić radość dla naszych oczu  oraz  komfort dla naszego nosa.

W celu zablokowania zagniwania materii organicznej i nadmiernego rozrostu glonów zastosować wczesną wiosną BioKlean soft™ w ilości 1 litr/9 m³ wody. Zabieg powtórzyć 3 razy w odstępach 30 dniowych.
Preparat rozcieńczyć w takiej ilości wody, która pozwoli rozprowadzić go równomiernie po całej powierzchni stawu.

Bardzo dobre efekty daje jednoczesne zastosowanie ProBio Ceramiki. Stosujemy 1 woreczek (0,5 kg) na 10 m³ zbiornika. Ceramikę możemy rozrzucić po stawie, zawiesić ją w woreczkach w kilku miejscach stawu, bądź jeżeli posiadamy urządzenie filtrujące, umieścić ją w filtrze. W przypadku oczek, w których zainstalowana jest instalacja filtrująca z lampą ultrafioletową, bądź ultradźwiękową, urządzenia te należy odłączyć.