ZumSil

ZumSil

NAJLEPIEJ PRZYSWAJALNY ORGANICZNY KRZEM

od 208 zł / 1l
Zapytaj o produkt

ZumSil - unikatowe właściwości tego biostymulatora biorą się z jego pochodzenia: z naturalnej amorficznej ziemi okrzemkowej, która poddana chronionemu patentem procesowi ekstrakcji, przekształca się w wyjątkowy produkt.

W zakresie podniesienia odporności roślin na infekcje grzybowe ZumSil® działa trójkierunkowo.

Stosowany dolistnie odkłada się na powierzchni liści utrudniając infekcje grzybowe. Po przeniknięciu do komórek roślinnych wzmacnia ściany komórkowe oraz podnosi aktywność enzymatyczną, zwiększając wytwarzanie chitynazy. Sprawia, że roślina jest w stanie ograniczyć rozwój grzybni.

ZumSil zwiększa także odporność na przymrozki, ogranicza transpirację wody nawet o 2.0% i finalnie podnosi plon oraz jego jakość.

  • wyższa zawartość cukrów
  • wyższa trwałość owoców
  • lepsze wybarwienie o 25%
  • wyższy o 19% wczesny zbiór wyższa zawartość polifenoli o 55%

Stosowanie ZumSilu poprawia wykorzystanie przez roślinę azotu, fosforu i potasu.

 

wp logo

Wyroby partnerskie to wyroby przygotowane na zlecenie ProBiotics Polska przez zewnętrznych wytwórców oraz inne wyroby naturalne rozszerzające ofertę.

Informacje dodatkowe: